+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE ZHF-M

 • Yüksək qatılıq indeksi
 • Yeyilməyə qarşı mükəmməl qorunma
 • Olduqca aşağı donma temperaturu
 • Köpüklənmə baş vermir
 • Mükəmməl termik sabitlik
 • Etibarlı sürtünmə əmsalı xarakteristikası
 • Əla temperatur-qatılıq xarakteristikaları
 • Oksidləşməyə qarşı olduqca yaxşı davamlılıq.
 • Standart bərkidici materiallara mənfi təsir göstərmir


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0100902 1 ltr. 20 480 canister

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

 • Tarazlaşdırma sistemləri
 • Hidropnevmatik dempferləmə sistemləri
 • Tentin elektro-hidravlik idarəetmə mexanizmi
 • Sabitləşdirmə və dartıcı qüvvənin idarəetmə sistemləri
 • Mərkəzi kilidləmə sistemləri


Recommendations

 • MB 343.0

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020