+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
Alpine 2T Special

  • İki-taktlı mühərriklər üçün yarı-sintetik yağdır
  • Paslanma, korroziya və yeyilməyə qarşı mükəmməl qorunma
  • Porşenin ilişməsinin və cızılmasının qarşısını alan etibarlı yağlayıcı təbəqə
  • Porşen halqasının tutulmadan qorunması
  • Çöküntülərin və qığılcımların əmələ gəlməsinə qarşı qorunma
  • Qarışıq və yerli yağlandırma ilə sistemlərdə istifadə üçün yararlıdır
  • Ətraf mühitə qaz emissiyalarını minimuma endirdiyi üçün ekologiyaya dəyən zərəri azaldır


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0100582 ltr. 4 144 ltr.
0100581 1 ltr. 20 720 canister
0100583 20 ltr. X 36 ltr.
0100584 60 ltr. X 6 ltr.
0100585 208 ltr. X 2 ltr.

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine 2-T Special hava və su ilə soyudulan iki-taktlı mühərriklər üçün nəzərdə tutulmuş yarı-sintetik yağdır. Bu yağdan qarışdırılma nisbəti 1:50-dək olan qarışıq və yerli yağlandırma ilə avtomobillərdə, motosikletlərdə, motorollerlərdə və mopedlərdə istifadə etmək olar.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin!.


Spesifikasiyalar:

  • API TC

  • ISO-L-EGD

  • JASO FC

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020