+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE C11 Kühlerfrostschutz

Alpine C 11 su ilə soyudulan avtomobillərin radiatorları üçün nəzərdə tutulmuş qənaətli korroziya inhibitoru və antifriz maddəsinin konsentratıdır. Məhsulun tərkibində nitritlər, aminlər və fofatlar yoxdur. Alpine C 11 şaxtaya və korroziyaya qarşı mükəmməl ilboyu müdafiəni təmin edir. Bu məhsul soyuducu maye şlanqları və ya silindr başlığının kipkəcləri üçün zərərsizdir.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101141 1 ltr. 20 720 canister
0101142 5 ltr. 4 144 canister
0101143 20 ltr. X 36 canister
0101144 60 ltr. X 6 barrel
0101145 208 ltr. X 2 barrel

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine C 11 – lazımi miqdarda su ilə qarışdırılaraq – daxiliyanma mühərriklərində soyuducu maye və istiliyi daşıyan mayelər kimi istifadə olunur. Bu məhsul çuqun, alüminium və bu metalların birləşmələrindən düzəldilən mühərriklər və alüminium və ya mis ərintilərindən hazırlanmış soyutma sistemləri üçün uyğundur. Bütün mövsümlərdə 50%-lıq (həcm/həcm) konsentrasiyanı saxlamaq tövsiyə olunur.
Diqqət: İstehsalçının təlimatlarına riayət edin!


Təsdiq edilməsi:

  • ASTM D 3306

  • SAE J 1034

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020