+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE C40

Alpine C 40 radiator üçün Orqanik Turşular Texnologiyasını (OAT) və silikat texnologiyasını birləşdirən yüksək effektivliyə malik olan inhibitorlar və əlavələr kompleksi (Si-OAT-soyuducu maddəsi) ilə etilen qlikol əsasında hazırlanmış premium korroziya inhiibitoru və antifriz maddəsidir. O mühərrikin bütün metal komponentlərinin uzunmüddətli maksimal müdafiəsini təmin edir. Bu məhsul soyuducu maye şlanqları və ya silindr başlığının kipkəcləri üçün zərərsizdir.
Alpine C 40-ın tərkibində nitritlər, aminlər və fosfatlar yoxdur.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101701 1 ltr. 20 720 canister
0101702 5 ltr. 4 144 canister
0101703 20 ltr. X 36 canister
0101704 60 ltr. X 6 barrel
0101705 208 ltr. 20 2 barrel

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

 

Alpine C 40  – lazımi miqdarda su ilə qarışdırılaraq – heç bir məhdudiyyət qoyulmadan daxiliyanma mühərriklərində istiliyi daşıyan maye kimi istifadə oluna blər. Məhsul çuqun, alüminium və bu metalların birləşmələrindən düzəldilən mühərriklər və alüminium və ya mis ərintilərindən hazırlanmış soyutma sistemləri üçün uyğundur.

Alpine C 40 xüsusi olaraq alüminumun yüksək temperatur təsirlərdən qorunmasını tələb edən yüksək texnoloji mühərriklər üçün tövsiyə olunur.

Bütün mövsümlərdə 50%-lıq (həcm/həcm) konsentrasiyanı saxlamaq tövsiyə olunur.

Alpine C 40 etilen qlikol əsaslı əksər soyuducu mayelərlə qarışdırıla bilər.

 

Diqqət: İstehsalçının təlimatlarına riayət edin! Minimal konsentrasiya: 33 % (həcm/həcm)


Təsdiq edilməsi:

  • VW TL 774 G

  • MB допуск 325.5

  • MB допуск 325.6

  • MAN 324 Typ Si-OAT

Tövsiyələr

  • Audi, Bentley, Bugatti,

  • Lamborghini, Seat/

  • Skoda, Porsche Year

  • from 1996, Cummins

  • CES 14603

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020