+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE Fliessfett EP 00/000

  • Dəmir səthlərində əla yapışqanlıq xüsusiyyətinə malikdir.
  • Hətta aşağı temperaturlarda belə asanlıqla qovula bilir.
  • EP əlavələri yeyilməni azaldırlar və yüklənmələrə qarşı davamlılığı yüksəldirlər.
  • Suya davamlıdır.
  • Korroziyanın qarşısını alır.
  • Əksər ənənəvi sabun əsaslı sürtkü yağ məhsulları ilə qarışdırıla bilər.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101081 0.8 30 300 kg/Tube
0101083 15 X 22 kg
0101084 25 X 14 kg
0101085 50 X 6 kg
0101086 180 X 2 kg

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

 

Alpine Fliessfett EP 00/000 kommersiya avtomobillərinin, eləcə də meşə, kənd təssərrüfatı və tikintidə istifadə olunan stasionar maşınların mərkəzi yağlama sistemlərində istifadə üçün yaradılmış yarı-duru maye sürtkü yağıdır.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin.


Spesifikasiyalar:

• DIN 51 826: GP00K-40
• ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00

Tövsiyyələr*:
• MB 264.0
• MAN 283 Li-P 00/000

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020