+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE Gear Oil 85W-140 GL-5

Alpine Gear Oil 85W-140 GL-5 dişciklərin yan səthlərini zədələnmədən qoruyan xüsusi seçilmiş baza yağları və əlavələr kompleksindən hazırlanmışdır. Məhsulun tərkibindəki EP-əlavələr, dişli çarxlar bir-birinə ilişdiyi zaman, dişciklərin yan səthləri arasında yeyilmənin, hətta yüksək mexaniki yüklənmələr altında belə, qarşısını alan və sıyrılmanı əhəmiyyətli dərəcədə azaldan etibarlı yağlayıcı təbəqə formalaşdırırlar. Bu transmissiya yağı, hətta yüksək termik yüklənmələrə məruz qaldığı hallarda belə, köhnəlməyə qarşı davamlıdır. Yağın aşağı temperaturda axarlığına baza yağlarının yüksək dərəcədə emal olunması və antifriksion əlavələrin əlavə edilməsi yolu ilə nail olunur. Bu transmissiya yağının tərkibində köpüklənmənin qarşısını alan və yağlanmış maşın hissələrini korroziyadan qoruyan aktiv maddələr var.
Alpine Gear Oil 85W-140 GL-5 standart bərkidici materiallar üçün zərərsizdir.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0100783 20 ltr. X 36 canister
0100784 60 ltr. X 6 barrel
0100785 208 ltr. X 2 barrel

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine Gear Oil 85W-140 GL-5 əsasən kommersiya avtomobillərinin yüksək yüklənməyə məruz qalan hipoid ilişmə ilə əsas ötürücü sistemlər üçün tövsiyə olunur.


Spesifikasiyalar:

  • API GL-5

  • MIL-L-2105 C/D

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020