+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE Hochtemperaturfett EP 2

  • Dəmir səthlərində əla yapışqanlıq xüsusiyyətinə malikdir.
  • Yüksək termik sabitlik.
  • Sürüşməyə qarşı dayanıqlıq.
  • EP əlavələri yeyilməni azaldırlar və yüklənmələrə qarşı davamlılığı yüksəldirlər.
  • Suya davamlıdır.
  • Korroziyaya qarşı olduqca yaxşı davamlılıq xüsusiyyətləri.
  • Əksər ənənəvi sabun əsaslı sürtkü yağ məhsulları ilə qarışdırıla bilər.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101041 0.4 24 960 kg/cartridge
0101043 15 X 22 kg
0101044 25 X 14 kg
0101045 50 X 6 kg

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

 

Alpine Hochtemperaturfett EP 2 ağır yüklənmələrə və yuxarı temperaturlara məruz qalan yastı, antifriksion və təkər podşipniklərini yağlandırmaq üçün ideal məhsuldur. O zərbə və vibrasiyaya məruz qalan şarnirlərdə, şassilərdə və birləşmə nöqtələrində geniş istifadə olunur. Bu məhsul həmçinin avtomobillərdə, tikinti maşınlarında, kənd və meşə təssərrüfatı texnikalarında yaş, tozlu və quru şəraitlərdə universal istifadə üçün tövsiyə olunur. Bu sürtkü yağı həmçinin sürətli minik avtomobillərinin təkər podşipnikləri üçün də tövsiyə olunur.
Təkrar yağlandırma zamanı, tozun və çirk hissəciklərinin sürtkü yağına düşməsinə imkan verməyin.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin.


Spesifikasiyalar:

  • DIN 51 502: KP2P-35,

  • ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020