+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE Mehrzweckfett 2

  • Əksər ənənəvi sabun əsaslı sürtkü yağ məhsulları ilə qarışdırıla bilər.
  • Əla yapışqanlıq xarakteristikaları.
  • Sürüşməyə dayanıqlı və oksidləşməyə davamlıdır.
  • Yeyilmənni azaldır.
  • Suya davamlıdır.
  • Korroziyanın qarşısını alır.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101001 0.4 24 960 kg/cartridge
0101002 5 X 45 kg
0101003 15 X 22 kg
0101004 25 X 14 kg
0101005 50 X 6 kg

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine Mehrzweckfett 2 normal yüklənmə altında olan bütün növ antifriksion və yastı podşipniklərin, eləcə də normal temperaturlarda və şəraitlərdə istismar olunan birləşmə nöqtələrinin yağlandırılması üçün uyğundur. Bu onu avtomobillər, tikinti maşınları və kənd təssərrüfatı texnikası üçün universal sürtkü yağı edir.
Təkrar yağlandırma zamanı, tozun və çirk hissəciklərinin sürtkü yağına düşməsinə imkan verməyin.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin.


Spesifikasiyalar:

  • DIN 51 502: K2K-30

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020