+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE Mehrzweckfett EP 2

  • Dəmir səthlərində əla yapışqanlıq xüsusiyyətinə malikdir.
  • Sürüşməyə qarşı dayanıqlıq.
  • EP əlavələri yeyilməni azaldır və yüklənmələrə qarşı davamlılığı yüksəldir.
  • Suya davamlıdır.
  • Korroziyanın qarşısını alır.
  • Əksər ənənəvi sabun əsaslı sürtkü yağ məhsulları ilə qarışdırıla bilər.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101021 0.4 24 960 kg/cartridge
0101022 5 X 45 bucket
0101023 15 X 22 kg
0101024 25 X 14 kg
0101025 50 X 6 kg

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine Mehrzweckfett EP 2 ağır yüklənmələrə məruz qalan yastı, antifriksion və təkər podşipniklərini, şarnirləri, şassiləri, eləcə də zərbə və vibrasiyaya məruz qalan birləşmə nöqtələrini yağlandırmaq üçün ideal məhsuldur. O avtomobillərdə, tikinti maşınlarında, kənd və meşə təssərrüfatı texnikalarında yaş, tozlu və quru şəraitlərdə universal istifadə üçün tövsiyə olunur.
Təkrar yağlandırma zamanı, tozun və çirk hissəciklərinin sürtkü yağına düşməsinə imkan verməyin.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin.


Spesifikasiyalar:
• DIN 51 825: KP2K-30
• ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Tövsiyyələr*:
• MAN 283 Li-P 2
• Renault 03-80-200 / P, Kategorie 47 - A
* meets the requirements of the OEM manufacturer

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020