+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
ALPINE Mehrzweckfett MoS 2

  • Dəmir səthlərində əla yapışqanlıq xüsusiyyətinə malikdir.
  • Sürüşməyə qarşı dayanıqlıq.
  • EP əlavələri yeyilməni azaldırlar və yüklənmələrə qarşı davamlılığı yüksəldirlər.
  • Suya davamlıdır.
  • Korroziyanın qarşısını alır.
  • Qrafit və MoS2 əlavələri sayəsində əla işləmə xüsusiyyətləri.
  • Əksər ənənəvi sabun əsaslı sürtkü yağ məhsulları ilə qarışdırıla bilər.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0101061 0.4 24 960 kg/cartridge
0101062 5 X 45 kg
0101063 15 X 22 kg
0101064 25 X 14 kg
0101065 50 X 6 kg

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine Mehrzweckfett MoS 2 ağır yüklənmələrə məruz qalan yastı, antifriksion və təkər podşipniklərini, şarnirləri, şassiləri, eləcə də zərbə və vibrasiyaya məruz qalan birləşmə nöqtələrini yağlandırmaq üçün ideal məhsuldur. O avtomobillərdə, tikinti maşınlarında, kənd və meşə təssərrüfatı texnikalarında yaş, tozlu və quru şəraitlərdə universal istifadə üçün tövsiyə olunur.
Bu məhsul xüsusi olaraq yüksək yüklənmələr altında kritik həddə və qarışıq sürtünmə şəraitində istismar olunan ləng-işləyən maşın elementlərində istifadə üçün tövsiyə olunur.
Təkrar yağlandırma zamanı, tozun və çirk hissəciklərinin sürtkü yağına düşməsinə imkan verməyin.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin.


Spesifikasiyalar:

  • DIN 51 502: KPF2K-30
    • ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020