+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
Alpine RSD 10W-40

Alpine RSD dizel mühərrikli minik avtomobilləri üçün nəzərdə tutulmuş 10W-40 qatılıq sinifinə aid olan məhsuldarlığı artıran və sürtünməni azaldan yarısintetik mühərrik yağıdır. Onun baza yağının tərkibi özündə müasir emal məhsullarının və sintetik komponentlərin üstünlüklərini birləşdirir.
Baza yağının tərkibi və sürüşməyə davamlı əlavələr yağın bütün istismar müddəti ərzində məhsulun qeyd edilmiş qatılıq xüsusiyyətlərinin sabitliyini təmin edirlər.
Bu mühərrik yağı, onun dəyişdirilməsinədək ayrılan maksimum müddət ərzində, köhnəlmə prosesində müsbət nəticələr göstərir. Antioksidantar və təmizləyici əlavələr çöküntülərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır, porşen və klapanları təmiz saxlayır və mühərrikin soyuq temperaturda işləməsi zamanı yaranan çirkdən qoruyur. Mühərrikdə sürtünmənin azalması sayəsində yanacaq sərfiyyatı və ətraf mühitə qazların emissiyası əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Buxarlanmada itkinin azalması klapanlarda çöküntülərin, çirklənmələrin, hissin və laklanmanın əmələ gəlməsinin qarşısını alır və bununla porşenlərin, eləcə də porşen halqalarının qanovlarının təmizliyini təmin edir.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması
0100121 1 ltr. 20 720 canister
0100122 5 ltr. 4 144 canister
0100123 20 ltr. X 36 canister
0100124 60 ltr. X 6 barrel
0100125 208 ltr. X 2 barrel

İstifadə qaydaları:


İstifadəyə dair göstərişlər:

Alpine RSD, dizel turboqovucululu və katalitik konvertorlu modellər daxil olmaqla, bütün dizel mühərrikli minik avtomobilləri üçün tövsiyə edilir.
İstehsalçının təlimatlarına riayət edin!


Spesifikasiyalar:

  • ACEA B4

  • API CF

Tövsiyələr

  • MB 229.1

  • VW standard 505.00

+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020