+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
CAT CLEAN 300 ML

Ən yeni texnologiya sayəsində bütün yanacaq sistemini təmizləyir. Oksigen sensoru və katalitik çeviricilərdə qazlı karbon çöküntülərini həll edir. Benzin və dizel mühərriklər üçün uyğundur. Ağır çirklənmənin qarşısını alır. Müntəzəm istifadə olunarsa yanacağın faydalı iş əmsalını və mühərrikin performansını optimallaşdırır, katalitik çevirici və oksigen sensoru düzgün işləyir.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması

Tətbiq qaydası:

Yanacaq çənini tam doldurmazdan əvvəl əlavə etmək tövsiyyə olunur. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir. 60-80 litr yanacaq üçün kifayətdir. Daha böyük çənlərdə hər 10 litrə 50 ml əlavə edin.


+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020