+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
OCTANE BOOSTER S 300 ML

Aşağı oktanlı yanacaqların oktan ədədini artırmaq və ya daha yüksək oktan tələbləri olan mühərriklərdə istifadə üçündür.

Üstünlükləri:

Klapan oturacaqlarını qoruyur.

Start və tam yükləmə performansını yaxşılaşdırır.

Oktan ədədini 3 əmsala qədər artırır.

Klapan oturacaqlarını artıq aşınmalardan qoruyur. Sabit yanmanı və yaxşılaşdırılmış CO dəyərini təmin edir.


Art # Konteyner Unit/Carton Su/Units/Pallet/GHV Vahidin hesablanması

Tətbiq qaydası:

Hər yanacaq dolumunda əlavə edin.

Aşağı oktanlı yanacaq və ya artan oktan tələbi olan mühərriklərdə istifadə üçündür. 60 L benzin üçün yetərlidir. Daha böyük tutumda hər 10 litr yanacaq üçün 50 ml əlavə edin.


+994 50 894 09 09
Babək prospekti 29/A
All rights reserved. 2020