+994 50 894 09 09 Babək prospekti 29/A
Məhsul kataloqu
 • Yeni məhsullar
 • Minik avtomobillər üçün motor yağları
 • Mövsüm yağları
 • 2 taktlı mühərrik yağları
 • 4 taktlı mühərrik yağları
 • Traktor yağları
 • Avtomatik transmissiya maye
 • Ötürülməsi üçün
 • Kommersiya nəqliyyatı / qarışıq donanma
 • Qatqılar
 • Qatqılar
  #

  CAT CLEAN 300 ML

  Ən yeni texnologiya sayəsində bütün yanacaq sistemini təmizləyir.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  CETANE BOOSTER 150 ML

  Yanacağın yanmasını yaxşılaşdırmaq üçündür.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  DIESEL SYSTEM CLEANER PLUS 1LTR

  Bütün dizel mühərriklərinə uyğun olan yüksək performanslı məhsuldur.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  DPF PURIFIER 300 ML

  Bütün dizel aqreqatlarında qatı və işlənmiş qaz tullantılarını azaldaraq mühərrikin performansını artırmaq üçün yüksək qabiliyyətli qatqıdır.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  DİESEL SYSTEM CLEANER PLUS 300 ML

  Bütün dizel mühərriklərində istifadə üçün yüksək performanslı bir məhsuldur.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  ENGINE FLUSH 300 ML

  Turbo ilə təchiz olunub olunmamasından asılı olmayaraq bütün dizel və benzin mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulub.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  FUEL SYSTEM CLEANER HYBRİD 200 ML

  Çəndən yanma kamerasına qədər bütün yanacaq sisteminin effektiv təmizlənməsi üçün xüsusilə hibrid nəqliyyat vasitələri üçün yüksək performanslı əlavədir

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  FUEL SYSTEM CLEANER PLUS 1LTR

  Bütün benzin mühərriklərində, generatorlarda və yüksək performanslı mühərriklərdə istifadə etmək olar.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  FUEL SYSTEM CLEANER PLUS 300 ML

  Bütün benzin mühərriklər, generatorlar və yüksək performanslı mühərriklərdə istifadə etmək olar.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  GDİ İNJECTOR CLEANER 300 ML

  Müasir GDİ mühərriklərdə mükəmməl injektor təmizliyini təmin etmək üçün xüsusi hazırlanıb.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  OCTANE BOOSTER S 300 ML

  Aşağı oktanlı yanacaqların oktan ədədini artırmaq və ya daha yüksək oktan tələbləri olan mühərriklərdə istifadə üçündür.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  RADIATOR CLEANER 300 ML

  Bütün soyutma sistemində olan əhəng kimi çöküntüləri xaric edir, təhlükəli raditor çöküntülərini həll edir və su soyuducularını, qızdırıcıları, istilik dəyişdiricilərini təmizləyir.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  RADIATOR OIL CLEANER C1/С2 175 ML

  Bütün su soyuducu, qapalı soyutma sistemlərinə istifadə olunur.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  RADIATOR SEALANT 300 ML

  Bütün su soyuducu, qapalı soyutma sistemlərinə istifadə olunur.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  #

  VALVE AND INJECTOR PURIFIER 300 ML

  Klapanların sökülmədən püskürdücü forsunkaların və porşen tacının effektiv təmizlənməsini təmin edir.

  ƏTRAFLI
  Spesifikasiyalar:
  Təsdiqləmələr:
  Tövsiyələr:


  +994 50 894 09 09
  Babək prospekti 29/A
  All rights reserved. 2020